Tinfoil Magazine

“Du skal utvikle et livsstilmagasin, finne eller produsere innhold og produsere et ferdig innbundet magasin. I tillegg skal det produseres en nettside som skal reflektere magasinets innhold og designspråk.” – Brief fra foreleser.


Først litt kontekst:

Tinfoil er et livsstilmagasin om konspirasjoner. Det kaste lys på konspirasjonsteorier som vanligvis er skrevet på post-it lapper og bundet sammen med snor. Målet er ikke å latterliggjøre og redusere det til en sterotype. Ei heller å legitimere. Magasinet skal presentere disse på en måte som er engasjerende og passende.

I researchfasen til prosjektet lette jeg etter designelementer i originale CIA og NSA dokumenter. Selvfølglig også i tillegg til vanlige magasiner.

Dette dokumentet er brukt som utgangspunkt for Tinfoils modulære grid. Øverst er en av tre headervarianter skisset inn.

Å bruke fortiden som inspirasjon går også igjen i andre deler av magasinet: Omslaget til magasinet er en direkte kopi av en gammel arkivmappe forrige leietaker hadde lagt igjen i kjellerboden min.


Hver artikkel i magasiden har en header med de samme opplysningene: Tittel, forfatter og en strekkode.

Strekkoden var fungerende og ledet til webversjonen av artikkelen. For å skape et mer autentisk uttrykk og en mystikk rundt det hele valgte jeg å ikke bruke QR koder og heller en mer realistisk strekkode.

For å spille på det autentiske trykket jeg en haug med blanke mailsider med header og footer på en Risograf.

Når magasinet senere ble trykket vil sidetallet (som ble trykket sammen med innholdet) hoppe inne i malboksene.

På samme måte som ingressen har en strekkode for å identifisere innholdet har hvert bilde en ID-boks med en unik bildekode, kontekst, dato og fotograf.

Magasinets mest særegne trekk er hentet direkte fra uttrykket rød tråd og klisjeen med rød tråd mellom post-it lapper:

Fremst i magasinet finnes flere transparentark med røde streker og kryss i kantene. Her må leseren matche kryss på transparentark med kryss på magasinets sider og følge de røde strekene for å lese intervjuer i riktig rekkefølge.

Alle sidene kan tas ut slik at det er enkelt å sette inn transparentarkene. Dette gir også assosiasjoner til casefiler der man ofte tar sider ut og inn.

Enda mer nysgjerrig?

Hele magasinet kan leses som pdf her. Denne pdf utgaven inkluderer dessverre ikke transparentarkene så intervjuene bakerst vil være noe kompliserte å forstå, men fortsatt veldig passende til konseptet.