SST Foundation

SST Foundation (Scroll Swipe Tap Foundation) er fiktiv organisasjon som opplyser om avhengighet. I denne fiktive briefen ønsket de å kommunisere hvor enkelt avhengighet kan skapes. Resultatene fra denne oppgaven dannet grunnlaget for bacheloroppgaven min som tok tematikken videre i et bredere UI perspektiv. Send meg en mail om du er nysgjerrig på denne oppgaven.

Et av de ferdige uttakene: Animerte adshels. Flere av disse finnes i bunnen av caset.

→ Det visuelle uttrykket som inspirerte plakatene. Her var ideen å produsere en font der streker skaper bevegelse. Denne ble videreutviklet til det enda mer dynamiske uttrykket i plakatene og animasjonene

← Fra prosjektets ja-fase. Et av konseptene for å ta prosjektet i det virkelig liv var å produsere dopapir med teksten "scroll" ettersom mange av oss bruker telefonen på toaletter.

Dette prosjektet ble dratt ut i mange forskjellige flater på skissestadiet. Her er et tinder bruksmønster vist typografisk som en 70x100 plakat.

Ved å utnytte medier på en ny måte kan selv det man har sett på som statisk bli levende. Flere plakater som fortsetter etter hverandre vil kunne gi inntrykk av at de statiske adshelene beveger seg når de spoles opp for å bytte plakat.

Ved å ha det samme gjenkjennbare designer som annonser i sosiale medier vil man kjenne igjen avsender også når man kommer over annonsene på gata.

Å kjøre budskapet som er jo også det mest åpnbare og den mest sarkastiske måten å spre SST Foundations budskap.