SST Foundation

SST Foundation (Scroll Swipe Tap Foundation) er fiktiv organisasjon som opplyser om avhengighet. I denne fiktive briefen ønsket de å kommunisere hvor enkelt avhengighet kan skapes.

← Fra prosjektets ja-fase. Et av konseptene for å ta prosjektet i det virkelig liv var å produsere dopapir med teksten "scroll" ettersom mange av oss bruker telefonen på toaletter.


→ Det visuelle uttrykket som inspirerte plakatene. Her var ideen å produsere en font der streker skaper bevegelse. Denne ble videreutviklet til det enda mer dynamiske uttrykket i plakatene og animasjonene.

Mockup av scroll-plakat som viser hvordan den vil fungere når de bytter plakater.