SST Foundation

SST Foundation (Scroll Swipe Tap Foundation) er fiktiv organisasjon som opplyser om avhengighet. I denne fiktive briefen ønsket de å kommunisere hvor enkelt avhengighet kan skapes.

Berg Display