Kampanjeidentiteten “Vanedyr”

Et prosjekt for Gudbrandsdal Energi om digitalt identitetsdesign og post-its.

Bakgrunn

Med høyere og høyere strømpriser ønsket GE å forske på vaner og å finne ut hvordan disse kunne endres. (Casefilmen fra Släger forklarer dette bedre.)

Til denne kampanjen bestemte vi oss for å utvikle en egen kampanjeidentitet. Det er her jeg jobbet mest.

Uttakene fra denne kampanjen var primært videoinnhold. Derfor var det essensielt at identiteten kunne gjøres om til on-screen grafikk, gifs og en vignett.

Logo

For de fleste er det å skrive noe på en lapp synonymt med å huske noe. Post-its ble derfor en god kandidat til et bærende element.

Etter litt eksperimentering med varianter av post-its, hjerner og puslespill ble resultatet en fargerik variant som spiller på GEs visuelle identitet.

Det å holde seg innenfor GEs identitet var en av kriteriene her, og resultatet balanser balanserer på grensen.

Vignett og grafikk

Under logoprosessen hadde jeg alltid vignett i bakhodet. Det var derfor en ganske enkel oppgave å animere den ferdige logoen, og å legge på lydeffekter.

Den store fordelen med å bruke post-it som et element er hvor fleksibelt det er.

Gjennom alle kampanjens uttak er post-it i en av logofargene brukt under teksten, både for å sikre synlighet og gjenkjennbarhet.

Her presenterte vi et utvalg med retninger til kunden. Til slutt ønsket de å bruke sin egen profilfont fremfor disse variantene. Strategisk smart da det sikrer gjenkjennbarhet til deres brand.

Siden deler av serien brukte egne opptak designet jeg også en varianter grafikk.

Den fargerike konkluderte vi med at ble for eksperimentel, mens den andre ble kuttet til fordel for en raskere klippestil.

Resultatet

Kampanjen ble en stor suksess! Uttakene ga mer enn 30 millioner eksponeringer og 19 millioner visninger. Innholdet ga godt med både klikk og nye kunder – En dobbel seier her altså.

Under er introduksjonen til serien. Resten av episodene finnes på GE sine nettsider. Släger har også et case som omhandler det strategiske arbeidet.